Przejdź do treści

Struktura Instytutu

Władze

Dyrektor Instytutu Architektury Tekstyliów
Dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni
, tel. 42 631 33 50, Naciśnij aby wyświetlić adres email

 

Zespół Architektury Tekstyliów i Ubioru

Zespół Architektury Tekstyliów i Ubioru zajmuje się badaniami i kształceniem w zakresie projektowania tekstyliów i ubioru oraz innych form wzornictwa przemysłowego, a także w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych projektantom w obszarze technologii, ergonomii, materiałoznawstwa, konstrukcji i modelowania przestrzennego oraz historii sztuki i designu.

Prof. dr hab. Elżbieta Kędzia, Naciśnij aby wyświetlić adres email (kierownik zespołu)
Dr hab. Dorota Taranek, tel. 42 631 33 47, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Andrzej Foder, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Łukasz Grzejszczak, tel. 42 631 33 99, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr inż. Magdalena Owczarek, tel. 42 631 33 50, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Aleksandra Wereszka, tel. 42 631 33 47, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Renata Szukalska, samodzielny referent, tel. 42 631 33 50,  Naciśnij aby wyświetlić adres email
Janusz Tomczak, referent techniczny, tel. 42 631 33 37,  Naciśnij aby wyświetlić adres email

Zespół Technologii i Budowy Tkanin

Zespół Technologii i Budowy Tkanin zajmuje się podstawowymi problemami tkactwa, tkanin oraz wyrobów plecionych. Oprócz optymalizacji struktury i technologii tkanin zakład prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie struktur tekstylnych przeznaczonych do wzmacniania kompozytów oraz zastosowań specjalnych. Zakład prowadzi doradztwo technologiczne, a poprzez opinie i ekspertyzy wspiera działalność przemysłu.

Dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni, tel. 42 631 33 99, Naciśnij aby wyświetlić adres email (kierownik zespołu)
Dr inż. Maria Cybulska, tel. 42 631 33 33, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr inż. Aleksandra Rutkowska, tel. 42 631 33 51, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr inż. Tsegaye Lemmi, tel. 42 631 33 99, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Mgr inż. Agata Poniecka, starszy referent, tel. 42 631 33 99, Naciśnij aby wyświetlić adres email

Zespół Odzieżownictwa i Tekstroniki

Zakres zainteresowań naukowych pracowników Zespołu Odzieżownictwa i Tekstroniki:

 • fizyczne i biofizyczne właściwości odzieży (modelowanie mikroklimatu pod pakietami odzieżowymi, obiektywizacja podatności do konfekcjonowania materiałów włókienniczych, etc.)
 • podstawy inżynierii projektowania odzieży (działania usprawniające proces projektowania, budowa katalogów węzłów i grup funkcjonalnych odzieży)
 • niekonwencjonalne struktury odzieży ze względu na cechy użytkowe oraz cechy konfekcyjne
 • analiza warunków eksploatacji maszyn odzieżowych (modelowanie technologicznej sprawności w łańcuchu działania, optymalizacja parametrów procesu klejenia, badanie warunków pracy nici szwalnych w strefie tworzenia ściegu maszyn szyjących, etc.)
 • analiza i projektowanie procesów przemysłowego wytwarzania odzieży
 • podstawowe problemy metrologii ogólnej i technicznej
 • instrumentacja pomiarów; konstruowanie unikalnej elektronicznej aparatury pomiarowej
 • systemy informatyczne obejmujące zarówno systemy sterujące jak i pomiarowe, w tym przyrządy wirtualne czwartej generacji
 • tekstronika jako synergiczne połączenie technologii włókienniczych z zaawansowanymi układami elektronicznymi i informatyką, z wykorzystaniem elementów metrologii i automatyki
 • identyfikacja obiektów włókienniczych i odzieżowych z użyciem zaawansowanych, mikroprocesorowych technik pomiarowych
 • modelowanie obiektów oraz ich komputerowe badania symulacyjne weryfikowane eksperymentami prowadzonymi dla celów poznania i sterowania
 • metodyka badań doświadczalnych, szczególnie planowanie eksperymentów i komputerowa analiza wyników pomiarów

Dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni, tel. 42 631 33 50, Naciśnij aby wyświetlić adres email (kierownik zespołu, Dyrektor Instytutu)
Prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, tel. 42 631 33 16, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, tel. 42 631 33 12, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr hab. inż. Agnieszka Cichocka, tel. 42 631 33 11, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr hab. inż. Jacek Leśnikowski, tel. 42 631 33 20, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr hab. inż. Magdalena Tokarska, tel. 42 631 33 20, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr inż. Pamela Miśkiewicz, tel. 42 631 33 10, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr inż. Justyna Pinkos, tel. 42 631 33 94, Naciśnij aby wyświetlić adres email

Zespół Komunikacji Wizualnej

Zespół Komunikacji Wizualnej zajmuje się badaniami i kształceniem w zakresie sztuki i szeroko rozumianego komunikatu wizualnego w obszarze malarstwa, rysunku, rzeźby, mediów drukowanych i multimediów, grafiki użytkowej, ilustracji, projektowania produktu i opakowań.

Dr hab. Katarzyna Zimna, prof. uczelni, Naciśnij aby wyświetlić adres email (kierownik zespołu)
Prof. dr hab. Piotr Mastalerz, tel. 42 631 33 42, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr hab. Anna Szumigaj-Badziak, tel. 42 631 33 29, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Monika Czarska, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Agnieszka Furtak, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Maciej Jabłoński, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Marta Miaskowska, Naciśnij aby wyświetlić adres email
Dr Tomasz Sobczak, Naciśnij aby wyświetlić adres email