Przejdź do treści

Struktura Instytutu

Władze

Dyrektor Instytutu Architektury Tekstyliów
Dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni,
tel. 42 631 33 50, zbigniew.stempien@p.lodz.pl

 

Zespół Architektury Tekstyliów i Ubioru

Zespół Architektury Tekstyliów i Ubioru zajmuje się badaniami i kształceniem w zakresie projektowania tekstyliów i ubioru oraz innych form wzornictwa przemysłowego, a także w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych projektantom w obszarze technologii, ergonomii, materiałoznawstwa, konstrukcji i modelowania przestrzennego oraz historii sztuki i designu.

Prof. dr hab. Elżbieta Kędzia, elzbieta.kedzia@p.lodz.pl (kierownik zespołu)
Dr hab. Dorota Taranek, tel. 42 631 33 47, dorota.taranek@p.lodz.pl
Dr Andrzej Foder, andrzej.foder@p.lodz.pl
Dr Łukasz Grzejszczak, tel. 42 631 33 99, lukasz.grzejszczak@p.lodz.pl
Dr inż. Magdalena Owczarek, tel. 42 631 33 50, magdalena.owczarek@p.lodz.pl
Dr Aleksandra Wereszka, tel. 42 631 33 47, aleksandra.wereszka@p.lodz.pl
Renata Szukalska, samodzielny referent, tel. 42 631 33 50,  renata.szukalska@p.lodz.pl
Janusz Tomczak, referent techniczny, tel. 42 631 33 37,  janusz.tomczak@p.lodz.pl

Zespół Technologii i Budowy Tkanin

Zespół Technologii i Budowy Tkanin zajmuje się podstawowymi problemami tkactwa, tkanin oraz wyrobów plecionych. Oprócz optymalizacji struktury i technologii tkanin zakład prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie struktur tekstylnych przeznaczonych do wzmacniania kompozytów oraz zastosowań specjalnych. Zakład prowadzi doradztwo technologiczne, a poprzez opinie i ekspertyzy wspiera działalność przemysłu.

Dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni, tel. 42 631 33 99, marcin.barburski@p.lodz.pl (kierownik zespołu)
Dr inż. Maria Cybulska, tel. 42 631 33 33, maria.cybulska@p.lodz.pl
Dr inż. Aleksandra Rutkowska, tel. 42 631 33 51, aleksandra.rutkowska@p.lodz.pl
Dr inż. Tsegaye Lemmi, tel. 42 631 33 99, tsegaye.lemmi@p.lodz.pl
Mgr inż. Agata Poniecka, starszy referent, tel. 42 631 33 99, agata.poniecka@p.lodz.pl
Mgr inż. Piotr Wróblewski, referent techniczny, piotr.wroblewski.1@p.lodz.pl

Zespół Odzieżownictwa i Tekstroniki

Zakres zainteresowań naukowych pracowników Zespołu Odzieżownictwa i Tekstroniki:

 • fizyczne i biofizyczne właściwości odzieży (modelowanie mikroklimatu pod pakietami odzieżowymi, obiektywizacja podatności do konfekcjonowania materiałów włókienniczych, etc.)
 • podstawy inżynierii projektowania odzieży (działania usprawniające proces projektowania, budowa katalogów węzłów i grup funkcjonalnych odzieży)
 • niekonwencjonalne struktury odzieży ze względu na cechy użytkowe oraz cechy konfekcyjne
 • analiza warunków eksploatacji maszyn odzieżowych (modelowanie technologicznej sprawności w łańcuchu działania, optymalizacja parametrów procesu klejenia, badanie warunków pracy nici szwalnych w strefie tworzenia ściegu maszyn szyjących, etc.)
 • analiza i projektowanie procesów przemysłowego wytwarzania odzieży
 • podstawowe problemy metrologii ogólnej i technicznej
 • instrumentacja pomiarów; konstruowanie unikalnej elektronicznej aparatury pomiarowej
 • systemy informatyczne obejmujące zarówno systemy sterujące jak i pomiarowe, w tym przyrządy wirtualne czwartej generacji
 • tekstronika jako synergiczne połączenie technologii włókienniczych z zaawansowanymi układami elektronicznymi i informatyką, z wykorzystaniem elementów metrologii i automatyki
 • identyfikacja obiektów włókienniczych i odzieżowych z użyciem zaawansowanych, mikroprocesorowych technik pomiarowych
 • modelowanie obiektów oraz ich komputerowe badania symulacyjne weryfikowane eksperymentami prowadzonymi dla celów poznania i sterowania
 • metodyka badań doświadczalnych, szczególnie planowanie eksperymentów i komputerowa analiza wyników pomiarów

Dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni, tel. 42 631 33 50, zbigniew.stempien@p.lodz.pl (kierownik zespołu, Dyrektor Instytutu)
Prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, tel. 42 631 33 16, iwona.frydrych@p.lodz.pl
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, tel. 42 631 33 12, malgorzata.matusiak@p.lodz.pl
Dr hab. inż. Jacek Leśnikowski, tel. 42 631 33 20, jacek.lesnikowski@p.lodz.pl
Dr hab. inż. Magdalena Tokarska, tel. 42 631 33 20, magdalena.tokarska@p.lodz.pl
Dr inż. Agnieszka Cichocka, tel. 42 631 33 11, agnieszka.cichocka@p.lodz.pl
Dr inż. Pamela Miśkiewicz, tel. 42 631 33 10, pamela.miskiewicz@p.lodz.pl
Dr inż. Justyna Pinkos, tel. 42 631 33 94, justyna.pinkos@p.lodz.pl

Zespół Komunikacji Wizualnej

Zespół Komunikacji Wizualnej zajmuje się badaniami i kształceniem w zakresie sztuki i szeroko rozumianego komunikatu wizualnego w obszarze malarstwa, rysunku, rzeźby, mediów drukowanych i multimediów, grafiki użytkowej, ilustracji, projektowania produktu i opakowań.

Dr hab. Katarzyna Zimna, prof. uczelni, katarzyna.zimna@p.lodz.pl (kierownik zespołu)
Prof. dr hab. Piotr Mastalerz, tel. 42 631 33 42, piotr.mastalerz@p.lodz.pl
Dr hab. Anna Szumigaj-Badziak, tel. 42 631 33 29, anna.szumigaj-badziak@p.lodz.pl
Dr Monika Czarska, monika.czarska@p.lodz.pl
Dr Agnieszka Furtak, agnieszka.furtak@p.lodz.pl
Dr Maciej Jabłoński, maciej.jablonski@p.lodz.pl
Dr Marta Miaskowska, marta.miaskowska@p.lodz.pl
Dr Tomasz Sobczak, tomasz.sobczak@p.lodz.pl