Przejdź do treści

dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni

dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni

W 2005 roku podjął pracę na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Instytucie Architektury Tekstyliów, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku a doktora habilitowanego w 2016. Jego działalność naukowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu kształtowania struktur włókienniczych o sprecyzowanym przeznaczeniu w tym modelowania struktury i własności tkanin poddanych obciążeniom statycznym oraz wyrobów włókienniczych z przeznaczeniem na kompozyty, struktur tkanych z przeznaczeniem na taśmy transporterowe oraz dzianin z włókien stalowych wykorzystywane podczas formowania szyb samochodowych, haftu technicznego, tekstylnych barier akustycznych oraz mikro-tomografii komputerowej wykorzystywanej do analiz struktur włókienniczych.

Doskonaląc swoje kwalifikacje zawodowe i badawcze odbył staże naukowe na Wydziale Technologii i Projektowania w Sankt Petersburgu (Rosja), na Wydziale Włókienniczym Uniwersytetu w Budapeszcie (Węgry), w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) na Wydziale Metalurgii i Materiałoznawstwa w Katedrze Kompozytów w ramach stypendium Marie Curie i na Wydziale Włókienniczym Uniwersytetu Technicznego w Gandawie (Belgia). W latach 2011-2013 realizował jako kierownik projekt habilitacyjny „Modelowanie sztywności zginania technicznych struktur tkanych przeznaczonych na rurowe taśmy transporterowe” ze ścisłą współpracą z FTT w Wolbromiu. Jednocześnie do 2014 roku realizował projekt własny badawczy w ramach konkursu „Mobilność Plus" na Katolickim Uniwersytecie w Leuven przy współudziale firmy Bekintex (Belgia) pt: „Badanie i modelowanie dzianin z włókien metalowych wykorzystywanych przy formowaniu szyb samochodowych”. W latach 2019-2021 był kierownikiem projektu „Wzornictwo praktyczne na Politechnice Łódzkiej - studia II stopnia” współpracując z ponad 35 firmami.

Obecnie jest koordynatorem projektu Horyzont Europa pt. „Zrównoważone wzornictwo przemysłowe struktur tekstylnych dla kompozytów” z partnerami z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii i Polski finansowanego przez Komisję Europejską. W ramach pracy dydaktycznej między innymi kształci w zakresie projektowania i realizacji projektów plastycznych na krośnie z mechanizmem Żakarda i haftu komputerowego.

Uwzględniając teoretyczne elementy twórczego projektowania przekazuje wiedzę dotyczącą technologicznych oraz artystycznych aspektów wyrobów włókienniczych, szczególnie z przeznaczeniem na wzmocnienie kompozytów. Ze studentami przyjeżdzającymi na Politechnikę Łódzką w ramach wymiany Erasmus realizuje między innymi European Project Semester. Jest wydziałowym koordynatorem wymiany studentów w ramach Erasmus Plus. Ponadto jest certyfikowanym Coachem „International Coaching Community”, posiada certyfikat International Project Management Association – IPMA na poziomie „D”, ukończył szkolenie Trenerów Zarządzania Matrik oraz Tutoringu.

Jest współautorem wielu publikacji oraz prezentacji na krajowych i międzynarodowych konferencjach.