Przejdź do treści

dr hab. Katarzyna Zimna, prof. uczelni

dr hab. Katarzyna Zimna, profesor uczelni - zdjęcie portretowe
dr hab. Katarzyna Zimna, prof. uczelni

Katarzyna Zimna ukończyła studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa oraz na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (dyplomy z wyróżnieniem, 2002 r. i 2004 r.). W latach 2005–2010 studiowała w Loughborough University School of Art and Design w Wielkiej Brytanii, gdzie obroniła pracę doktorską na temat gry/zabawy jako pojęcia w estetyce i strategii twórczej w sztuce modernizmu i postmodernizmu. Habilitacja w dyscyplinie sztuki plastyczne na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w 2019 roku. Autorka książki Time to Play: Action and Interaction in Contemporary Art (I.B. Tauris 2014/ Bloomsbury 2020). W latach 2003-2013 współpracowała z wydawnictwami edukacyjnymi realizując zlecenia z zakresu grafiki wydawniczej i ilustracji. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i pokonkursowych w kraju i zagranicą; jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych. Dwukrotna stypendystka Centrum Grafiki im. Fransa Masereela w Kasterlee w Belgii. Uczestniczka międzynarodowych konferencji graficznych Impact International Printmaking Conference (Bristol 2009, Hangzhou, 2015, Santander 2018, Hong Kong 2021, Bristol 2022). Laureatka Medalu Honorowego Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki (Łódź-Polska 2020). Od 2011 zatrudniona w IAT PŁ, obecnie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Główny nurt jej twórczości związany jest z grafiką artystyczną, którą traktuje jako punkt wyjścia do poszukiwań w obszarze sztuki obiektu, tkaniny, wideo i działań z uczestnictwem widza. Oprócz zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z medium grafiki artystycznej, jej zainteresowania naukowe obejmują teorię gry i zabawy, metody twórczego rozwiązywania problemów oraz eco design, szczególnie z wykorzystaniem innowacji materiałowych.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia na kierunkach wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego z grafiki warsztatowej i eksperymentalnej, ilustracji i metodyki projektowania. Promotorka prac dyplomowych m.in. z zakresu ilustracji, grafiki wydawniczej i projektowania produktu. Współtwórczyni i opiekunka wydziałowej Galerii Jutro oraz koordynatorka programów Erasmus+ i Ceepus. Członkini rady kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz komisji dyplomowych na kierunkach IWP i wzornictwo.

Portfolio artystyczne i akademickie: www.kasiazimna.net

Treść (rozbudowana)