Przejdź do treści

dr inż. Pamela Miśkiewicz

Pamela Miśkiewicz ukończyła studia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w 2016 roku na specjalności inżynieria projektowania tekstyliów. Otrzymała nagrodę im. Profesora Witolda Żurka przyznawaną przez Izbę Bawełny w Gdyni za najlepszą pracę dyplomową pt. „Wpływ personalizacji odzieży na komfort cieplny użytkownika”. W 2019 roku otrzymała nagrodę za wygłoszenie prezentacji na konferencji National Scientific Conference SCIENCE AND YOUNG RESEARCHES w sesji nauk technicznych. W latach 2017-2020 odbywała staże naukowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. W listopadzie 2022 roku uzyskała stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Jej rozprawa doktorska dotyczyła modyfikacji powierzchni tkanin bazaltowych metodą PVD do zastosowań w rękawicach ochronnych.

Dr. inż. Pamela Miśkiewicz jest współautorką publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach: Materials, Autex Research Journal, Polymers,  International Journal of Clothing Science & Technology czy Fibres & Textiles in Eastern Europe oraz jednego  rozdziału w monografii naukowej pt. „Innovative materials & technologies in made-up textile articles, protective clothing and footwear”.

Zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień jak: modyfikacja powierzchni tkanin ognioodpornych metodą PVD (fizycznego osadzania z fazy gazowej), modyfikacja tkanin ognioodpornych aerożelem, komfort cieplny użytkownika w odzieży.

Praca dydaktyczna dr inż. Pameli Miśkiewicz obejmuje prowadzenie zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunkach włókiennictwo i przemysł mody oraz wzornictwo. Prowadzi ona zajęcia z zakresu realizacji ubioru, konstrukcji i modelowania odzieży, technologii odzieży, konfekcjonowania tekstyliów oraz maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle mody.