Przejdź do treści

Pracownie

Proszę kliknąć na baner, aby rozwinąć opis.

Treść (rozbudowana)
Pracownia grafiki warsztatowej

sala 242
1. Główne pomieszczenie pracowni (ok. 58 m2) z wyposażeniem, na które składają się:
- prasa graficzna wałowa, duża (wielkość blatu 130x75 cm)
- prasa graficzna wałowa, mała (wielkość blatu 100x50 cm)
- 4 stoły robocze z blatami szklanymi: 200x80x85cm, 160x80x85cm, 2x 120x80x85cm
- stół do pracy nad projektami i matrycami (wielkość blatu 260x400 cm)
- zlew
- telewizor 65 cali, z podświetleniem matrycy LED, 4K Ultra HD, z dostępem do Internetu poprzez sieć Wi-Fi, zamontowany na ścianie – do celów wykładowych i prezentacyjnych
- tablica metalowa biała o wymiarach 120x400 cm, przymocowana do ściany – do ekspozycji realizowanych prac
2. Wydzielona część korytarza (ok. 30 m2), włączona do przestrzeni pracowni, pełniąca rolę mini-galerii oraz wyposażona w stojącą suszarkę do grafik (na 40 arkuszy 70x100 cm), stanowisko do cięcia papieru, komody do przechowywania prac i papieru oraz szafę do przechowywania materiałów dostępnych dla studentów.
3. Pokój / magazyn (ok. 20m2) do przechowywania materiałów i prac archiwalnych oraz do przeprowadzania indywidualnych korekt i konsultacji.
Do dyspozycji studentów, na stałym wyposażeniu są farby drukarskie, wałki, kuwety do namaczania papieru.
Zajęcia realizowane w pracowni:
Grafika Warsztatowa, Grafika Warsztatowa Art Book, Experimental Graphics, Ilustracja w Komunikacji Wizualnej I, Ilustracja w Komunikacji Wizualnej II 

Pracownia grafiki warsztatowej
Pracownia grafiki warsztatowej - widoczne prasy wałowe, duży stół, mniejsze stoły robocze z blatami szklanymi, telewizor, białe metalowe tablice z pracami studentów, umywalka, lustro
Suszarka do grafik
Suszarka do grafik
Prasy wałowe w pracowni grafiki warsztatowej
Prasy wałowe w pracowni grafiki warsztatowej

 

Prasy wałowe w pracowni grafiki warsztatowej
Prasy wałowe w pracowni grafiki warsztatowej
0
Pracownia malarska

Działalność pracowni malarskiej funkcjonującej w ramach programowych zasad kształcenia studentów na Kierunku Wzornictwo Politechniki Łódzkiej, zakłada szerokie kształcenie w dziedzinie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych. Szczególnie istotnym elementem tego procesu jest zagwarantowanie studentom odpowiednich warunków do wzbogacania swoich umiejętności, a także pracy nad samorealizacją twórczą. Ponieważ wymóg podnoszenia doświadczeń z zakresu świadomości artystycznej dotyczy studentów wszystkich lat naszego kierunku, niezmiernie istotnym jest fakt początkowy etap kształcenia plastycznego z zakresu rysunku i zagadnień związanych z malarstwem sztalugowym. Zdobyte przez studentów powyższe umiejętności, wpływają na kolejne ich działania w sferze projektowania, realizowane w ramach funkcjonujących w naszym instytucie specjalności zawodowych. Fakt ten ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się właściwych postaw naszych absolwentów i przygotowanie ich do samodzielnego poruszania się w określonej grupie zawodowej i zaistnienia w gronie cenionych na rynku pracy specjalistów.
Zasadniczym założeniem prowadzonej przeze mnie pracowni malarstwa, jest wykorzystywanie moich, jako twórcy związanego z tą dziedziną sztuki, bagażu doświadczeń artystycznych, a także dydaktycznych, wynikających z wieloletniej pracy z młodzieżą akademicką. Kolejnym celem, jaki stawiam przed sobą i moimi podopiecznymi, jest zbudowanie u nich zasad dotyczących potrzeby ciągłego doskonalenia oraz koniecznością profesjonalnego poruszania się w środowisku artystycznym; mam tu na myśli świadomość skutecznej autoprezentacji dotyczącej m.in. prawidłowo przygotowanej dokumentacji  swoich osiągnięć, a także umiejętnego poruszania się w zakresie publicznej prezentacji swoich prac.
Posiadając trzydziestoletnie doświadczenie w pracy ze studentami naszego instytutu, jestem w stanie skutecznie dostosować stopniowanie poziomu trudności konkretnego założenia plastycznego, uwzględniając zawsze indywidualizm twórczy i osobowościowy każdego studenta.
Studenci podczas zajęć mają możliwość zapoznania się z rozmaitymi technikami malarskimi, pomagającymi im zdobyć, oprócz wiedzy na temat celowości ich wykorzystania, poszukiwanie języka charakteryzującego ich indywidualną wypowiedź artystyczną. Jest to możliwe dzięki poznaniu podstaw kompozycji plastycznej oraz umiejętnego posługiwania się kolorem, co w konsekwencji przekłada się na dążeniu do eksperymentowania z tworzywem, a następnie wyrazem artystycznym. Moją ambicją jest  doprowadzenie do momentu, w którym student sam dochodzi do potrzeby racjonalnego poszukiwania rozwiązań zadań przed nim stawianych. Metoda omawiania i analizy prac w oparciu o indywidualne korekty i grupowe przeglądy wykonywanych w pracowni prac, przynosi należyte efekty i wywołuje zdrową rywalizację wśród studentów trzech pierwszych semestrów nauczania. Oprócz pracy stacjonarnej przywiązuję także uwagę do działań plenerowych, które realizowane są w trakcie trwania semestru, bądź w ramach wyjazdów plenerowych, które w ostatnim okresie są organizowane w ramach hasła „Splot”, a wynikają z inicjatywy samych studentów, którzy skutecznie panują nad ich organizacją. Konsekwencją tych wyjazdów są organizowane prezentacje poplenerowe, w trakcie których studenci zdobywają umiejętności z zakresu prawidłowej aranżacji wystaw artystycznych, jak również konieczności współpracy opartej na pracy w zespole. W ostatnim okresie obserwuję wzmożone zainteresowanie i aktywność studentów dotyczącą chęci organizowania indywidualnych, czy grupowych prezentacji swoich prac poza obszarem uczelni. Włączam się w te działania jako kurator ich wystaw, co wpływa na zwiększanie pozytywnych relacji na linii wykładowca – student. Poza swoją pracą artystyczną i dydaktyczną prowadzę działalność popularyzującą sztukę, jestem bowiem od wielu lat stałym kuratorem Galerii „Politechnika” funkcjonującej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Moi studenci regularnie uczestniczą w wernisażach organizowanych profesjonalnym artystom, co z kolei umożliwia im stały kontakt ze środowiskiem artystycznym. Tak więc zakres działania pracowni malarskiej, której jestem kierownikiem, wykracza poza warunki studyjne, kształtując właściwe postawy wśród młodego pokolenia przyszłych projektantów.
    
Poniżej przedstawiam listę zadań, jakie stawia przed sobą pracownia:

 • kształcenie w zakresie prowadzonych przedmiotów (umiejętność budowania świadomej kompozycji plastycznej i operowanie kolorem w sensie odtwórczym i poprzez twórcze poszukiwanie zasad wpływających na plastyczny sens utworu plastycznego)
 • okresowe przeglądy prac studentów z udziałem całej grupy (ma to znaczenie ogólnorozwojowe, bowiem studenci są zobowiązani do obrony i analizy swoich prac)
 • przygotowanie i organizacja okresowych wystaw prac studentów (w tym wystaw poplenerowych)
 • reprodukcja fotograficzna prac i tworzenie albumów do prezentacji ich w formie drukowanej i cyfrowej
 • udział w organizowanych w Łodzi i poza naszym miastem znaczących wystawach uznanych twórców (wiąże się to również z umiejętnością zrelacjonowania danej wystawy i wypowiedzenia własnej opinii na jej temat).

Do realizacji wymienionych zadań niezbędne są odpowiednie warunki, wpływające na ich prawidłowy przebieg. Pracownia malarstwa zajmuje powierzchnię 98 m2 i zlokalizowana jest na III piętrze Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, w sali nr 341. Niedawno odbył się w niej generalny remont i została po nim oddana do dyspozycji studentów w pełni wyposażona w niezbędne sprzęty. Posiada rząd okien o dużych rozmiarach, przez co jest doświetlona światłem dziennym, a także kilkoma rzędami plafonów sufitowych, spełniających wymogi prawidłowo oświetlonego stanowiska pracy światłem rozproszonym, zbliżonym do dziennego. Sala posiada, niezbędny w każdej tego typu pracowni, zlew z powiększoną średnicą odpływu kanalizacyjnego oraz ciepłą i zimną wodą bieżącą. Jest to istotne w przypadku korzystania wymiennie z pracowni kilku grup studentów, którzy bezproblemowo mogą dbać o utrzymanie właściwego porządku i czystości. Na wyposażeniu pracowni znajdują się również dwie lampy, wykorzystywane do oświetlania aranżowanych martwych natur.
Pracownia dysponuje 34 sztalugami studyjnymi i 34 taboretami drewnianymi. Do przechowywania prac studenckich służy wykonany na zamówienie regał niezabudowany, który jest w stanie pomieścić jednocześnie prace kilku roczników. Do dyspozycji studentów jest również przeznaczony regał szafkowy, w którym przechowują oni swoje przybory malarskie, a prowadzący zajęcia, elementy służące do aranżacji martwych natur. W takich warunkach łatwiej o utrzymanie porządku, co wpływa korzystnie na bezkolizyjne korzystanie z pracowni przez cztery grupy studentów. Należy również zaznaczyć, że w trosce o względy ekologiczne, ekonomiczne, a także zdrowotne moich podopiecznych, staramy się korzystać z farb wodorozcieńczalnych (w tym akrylowych), które nie wymagają stosowania wywołujących niejednokrotnie alergie, szkodliwych rozpuszczalników. Aby jednak przebieg procesu schnięcia farb był prawidłowo zachowany, pracownia zaopatrzona jest w kratki wentylacyjne, połączone z ogólnym ciągiem wentylacyjnym budynku wydziału.
Podsumowując, staram się, jako osoba odpowiedzialna za całokształt prawidłowego funkcjonowania pracowni malarstwa, zachować wszelkie wymogi, związane z bezpieczeństwem i właściwą realizacją procesu dydaktycznego.   

Prof. dr hab. Piotr Mastalerz

 

Image
Studenci malujący obrazy w pracowni malarskiej
Studenci malujący obrazy w pracowni malarskiej
0
Pracownia projektowania odzieży

Pracownia Projektowania Odzieży (PPO) funkcjonuje w ramach zespołu Odzieżownictwa i Tekstroniki w Instytucie Architektury Tekstyliów PŁ.
PPO wyposażona została w elementy umożliwiające cyfrowe przygotowanie produkcji odzieży, w tym wzornicze, i opiera się na systemie CAD, który poprzez zgromadzone, liczne moduły, efektywnie wspiera proces przygotowania produkcji odzieży. Zbudowany w PPO system CAD pracuje w sieci na licencji firmy LECTRA.
System CAD tworzą moduły umożliwiające: konstruowanie i modelowanie form odzieży, wirtualną symulację odzieży, realizację układów szablonów, zarządzania magazynem materiałów, projektowanie wzornicze i technologiczne kolekcji odzieży na potrzeby produkcji odzieży.
Pracownia wyposażona jest także w ploter firmy Lectra umożliwiający wydruk układów szablonów oraz digitalizer firmy Lectra - urządzenie umożliwiające digitalizację form odzieży.
Ponadto PPO uzupełniają jednostki wyposażenia związane z cyfrowym projektowaniem odzieży i pomiarem parametrów termicznych: skaner 3D firmy TC2 umożliwiający skanowanie sylwetki ludzkiej w 3D oraz manekin termiczny damski umożliwiający pomiar izolacyjności cieplnej odzieży, w warunkach statycznych i dynamicznych.
W pracowni projektowania odzieży studenci uczą się obsługi oprogramowania (moduł systemu CAD) do projektowania wzorniczego i technologicznego kolekcji odzieży na potrzeby produkcji odzieży.

Wyposażenie:

schemat pracowni projektowania odzieży
Schemat wyposażenia pracowni projektowania odzieży
 • Skanowanie powierzchni ciała ludzi na potrzeby przedsiębiorstw i projektów badawczych z zakresu antropometrii i ergonomii, w celu ujednolicenia rozmiarów odzieży w EU oraz dostarczenia danych o aktualnym rozkładzie cech rozmiarowych w populacji dla przemysłu; prace na potrzeby przemysłu z zakresu testowania inżynierskich metod konstrukcji oraz systemów do projektowania 3D;
 • Prace nad projektowaniem niekonwencjonalnych struktur odzieżowych;
0
Pracownia badań użytkowych odzieży
 • Badania użytkowe odzieży, testowanie prostszych metod badania i opisu cech umownie płaskich tekstyliów na potrzeby ich wirtualnej symulacji;
 • Badania niekonwencjonalnych struktur odzieżowych.

Wyposażenie:

 • manekin termiczny,
 • przyrząd do oceny sztywności zginania,
 • cyfrowy przyrząd do pomiaru sztywności wielokierunkowej płaskich wyrobów włókienniczych,
 • przyrząd do oceny układalności,
 • stanowisko do cyfrowej analizy obrazu.
wyposażenie pracowni badań użytkowych odzieży

 

0
Pracownia obróbki termicznej
 • Badania nad obróbką termiczną w procesach przemysłowej realizacji odzieży;
 • Ocena jakości połączeń klejowych, projektowanie parametrów realizacji procesu klejenia i obróbki uszlachetniającej, wykorzystanie pracowni do realizacji prototypowych modeli odzieży;

Wyposażenie:

 • prasa do formowania przodu w marynarce,
 • prasa pneumatyczna,
 • topper do prasowania spodni bez kantów,
 • manekin parowy.
maszyna

 

maszyna
0
Pracownia projektowania ubioru

Wyposażenie pracowni:

 • 50 manekinów standardowych styropianowych o różnych wymiarach,
 • 14 manekinów bieliźnianych styropianowych,
 • 8 manekinów wystawienniczych styropianowych,
 • 14 manekinów wystawienniczych lnianych,
 • 3 manekiny wystawiennicze gipsowe,
 • 1 mobilny telewizor 55",
 • 1 stół krojczy,
 • 7 stolików pod maszyny szyjące,
 • stół prasowalniczy z odsysaniem pary wodnej,
 • 1 maszyna przemysłowa ściegu łańcuszkowego pokrywającego typu renderka,
 • 1 maszyna przemysłowa ściegu stębnowego firmy JUKI,
 • 1 żelazko ze stacją parową,
 • 3 domowe overloocki,
 • 4 domowe maszyny wieloczynnościowe,
 • 10 krzesła obrotowe do pracy przy maszynach,
 • 15 taboretów,
 • materiały tekstylne na belkach i dodatki – resztki z produkcji, dostarczane przez firmy współpracujące z IAT PŁ (m.in. firma Sublima Sp z o.o.),
 • lustro na ścianie,
 • szafa 3 drzwiowa,
 • regał z półkami,
 • ciąg szafek.

-->

Widok ogólny na pracownię projektowania ubioru
Pracownia projektowania ubioru; na pierwszym planie stanowiska stoły do projektowania szablonów ubrań, na drugim manekiny z projektowanymi ubraniami

 

0
Pracownia komputerowego projektowania ubioru

Wyposażenie pracowni:

 • 1 stanowisko stacjonarne z monitorem 24” z systemem operacyjnym Windows Server 2019 Standard – oprogramowanie CADCAM Asyst 20.20 + Vidya, pakiet biurowy Microsoft Office 2019 (zakup z 2020r.)
 • 1 stanowisko stacjonarne typu „stół montażowy” z systemem operacyjnym Windows 10 Pro Education, wyposażone w 2 monitory 28” i 24” i klawiaturę do montażu wideo dla programu Premiere Pro – oprogramowanie: najnowszy pakiet Adobe Creative Cloud zawierający wszystkie dostępne aplikacje, CADCAM Asyst 20.20 + Vidya, pakiet biurowy Microsoft Office 2019 (zakup z 2020r.)
 • 8 stanowisk stacjonarnych z monitorami 24” z systemami operacyjnymi Windows 10 Pro Education – oprogramowanie: CADCAM Asyst 20.20 + Vidya, pakiet biurowy Microsoft Office 2019 (zakup z 2020r.)
 • 1 stanowisko stacjonarne z monitorem 24” z systemem operacyjnym Windows Server 2008, CADCAM Asyst 20.13 + Vidya, ZWCAD + ZWTextile 2021, pakiet CorelDRAW X5, Blender
 • 13 stanowisk stacjonarnych z monitorami 24” z systemami operacyjnymi Windows 7 – zainstalowane oprogramowanie: CADCAM Asyst 20.13 + Vidya, ZWCAD + ZWTextile 2021,  CorelDRAW Graphics Suite X5
 • 2 plotery: Algotex oraz Cutting Ploter
 • projektor multimedialny EPSON EB-2042

Liczba wolnych stolików do pracy z własnym komputerem przenośnym: 3.

0
Pracownia komputerowa

Wyposażenie pracowni:

 • 15 stanowisk komputerowych stacjonarnych z monitorami 24”, zakupione w latach 2021/2022, wyposażone w procesory Intel Core i5-11500, 32 GB RAM DDR4, karty graficzne z rodziny NVIDIA GeForce GTX 1660, system operacyjny Windows 10 Pro Education N; zainstalowane oprogramowanie: 7 pakietów Adobe Creative Cloud ze wszystkimi dostępnymi w ramach subskrypcji aplikacjami, 1 pakiet Adobe Creative Suite 6 Production Premium, 5 pakietów Adobe Creative Suite 6 Master Collection, na wszystkich stanowiskach pakiety CorelDRAW Graphics Suite Enterprise 2022, najnowszy Blender, ANSYS 2022 R1, pakiety biurowe Microsoft Office 2019
 • 15 stanowisk komputerowych z monitorami 19”, zakupione w 2011r.; wyposażone w procesory AMD Athlon II, 3 GB RAM DDR3, karty graficzne NVIDIA GeForce 8400GS, system operacyjny Windows 7 Professional; zainstalowane oprogramowanie: programy Adobe Photoshop Extended CS5 12.0, pakiety CorelDRAW Graphics Suite X5 Edu, pakiety biurowe Microsoft Office Standard 2010
 • łącznie dostępnych 30 stanowisk komputerowych
 • projektor multimedialny EPSON EB-FH06 (zakupiony w 2023r.)
 • pracownia posiada przewodowy dostęp do Internetu (szybkość sieci Ethernet 1 Gb/s)
0
Pracownia fotograficzna

Na studio fotograficzne składa się duże pomieszczenie wyposażone w profesjonalny sprzęt fotograficzny (wielkość ok. 60m2) i funkcjonalna garderoba (wielkość ok. 10m2).

W studio fotograficznym istnieje możliwość fotografowania modelek, tkanin, dużych i małych obiektów czy rozbudowanych aranżacji w różnych wariantach, jeśli chodzi o tło i oświetlenie.

Do dyspozycji studentów jest profesjonalna, duża, biała cyklorama znajdująca się w jednej części pomieszczenia oraz kolorowe, podwieszane, papierowe tła (odcienie szarości, czerń, biel i zieleń - greenbox z przeznaczeniem na efekty specjalne m.in. do filmów i animacji) w drugiej części sali.

W studio znajdują się dwa systemy oświetleniowe: światło ciągłe oraz lamy błyskowe.

1. Światło ciągłe to pięć lamp wysokiej jakości typu Kinoflo o zróżnicowanych parametrach od 330W do 110W wraz z materiałami zmiękczającymi. Panelowe lampy światła stałego umożliwiają szybkie i precyzyjne oświetlenie planu zdjęciowego, dzięki łatwej obsłudze i zachowaniu naturalnej temperatury barwowej. Wszystkie lampy posiadają statywy z możliwością regulowania wysokości.
2. W skład światła błyskowego wchodzi sześć profesjonalnych lamp studyjnych Powerlux Visico ze zróżnicowaną mocą: 1x100, 1x200, 2x300, 1x600, 1x800. Studyjne lampy błyskowe umożliwiają osiągniecie bogatych efektów oświetleniowych od niskiego do wysokiego klucza, światło o charakterze miękkim lub ostrym, czy rozproszonym lub kontrowym. Lampy błyskowe cechuje System Plus, który oznacza wbudowanie bezprzewodowego odbiornika radiowego i połączenie bezpośrednie z aparatem po nałożeniu na stopkę szkolnego nadajnika. W studio zamontowany jest system szyn sufitowych, które umożliwiają łatwe i ergonomiczne oświetlanie fotografowanych obiektów lampami błyskowymi. Istnieje możliwość modelowania światła od miękkiego, po pośrednie do oświetlenia twardego. Lampy wyposażone są bowiem w trzy duże softboksy do światła miękkiego, Beauty dish, trzy czasze do modelowania światła ostrego.

Na wyposażeniu studio są ponadto wrota z plastrem miodu, zawężającym wiązkę światła i kolorowe filtry, zmieniające barwę oświetlenia.

W studio znajduje się specjalny statyw - boom, stosowany do oświetlenia w pozycji górno-tylnej oraz blenda - płaszczyzna odbijająca światło.

Ponadto studio wyposażone jest w profesjonalny, duży stół bezcieniowy oraz namiot bezcieniowy przeznaczony do zdjęć rozmaitych przedmiotów: packshotów lub fotografii dokumentujących realizacje studentów (katalogi, rzeźby, ubiór, etc.).

Studio wyposażone jest w profesjonalny aparat fotograficzny. Lustrzankę cyfrową Nikon oraz obiektywy: standard 50mm i zoom 28-75mm, a także lampę błyskową do aparatu oraz stabilny statyw fotograficzny.

W studio istnieje możliwość  natychmiastowego wygaszenia światła, dzięki systemowi rolet.

Studio wyposażone jest w garderobę z miejscem do wykonania makijażu - w pomieszczeniu znajduje się duże biurko, lampki oraz zamontowane są dwa duże lustra.

Wyposażenie pracowni fotograficznej
Wyposażenie pracowni fotograficznej
Wyposażenie pracowni fotograficznej
Wyposażenie pracowni fotograficznej
Wyposażenie pracowni fotograficznej
Wyposażenie pracowni fotograficznej
0
Pracownia działań multimedialnych

Wyposażenie:

•    3 stanowiska komputerowe stacjonarne DELL Precision 3630 Tower z monitorami EIZO 24” z systemem Windows 10 Professional (zakupione w 2018 r.) – zainstalowane oprogramowanie: na 2 stanowiskach najnowsze pakiety Adobe Creative Cloud ze wszystkimi dostępnymi w ramach subskrypcji aplikacjami, na 1 stanowisku starszy pakiet Adobe Creative Suite 6 Master Collection, na wszystkich stanowiskach pakiet Microsoft Office 2019
•    2 MacBooki Pro 2020 13” (zakupione w 2021) – na jednym najnowszy pakiet Adobe Creative Cloud ze wszystkimi dostępnymi w ramach subskrypcji aplikacjami
•    2 tablety graficzne WACOM Intuos Pro Large (zakupione w 2018)
•    projektor multimedialny EPSON EB-U42 + ekran (zakupione w 2018)
•    kamera GOPRO HERO 9 + lampa LED YN360IIC (zakupione w 2021)
•    urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M5521cdn (zakupione w 2021)

0
Pracownia rzeźby

Pracownia rzeźby zajmuje 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 120 m2. Pomieszczenia zostały wyremontowane kilka lat temu.
Dwie sale o łącznej powierzchni 70 m2 służą pracy studentów. Wyposażone są w oświetlenie bezcieniowe i wodoodporną, łatwo zmywalną podłogę, konieczną przy pracy z gliną i gipsem. W salach znajduje się 30 kawaletów rzeźbiarskich i podkładki do rzeźb, co umożliwia pracę jednocześnie 30 studentom. W jednej z sal znajduje się zlew, służący do mycia narzędzi. Kolejne pomieszczenie to magazyn gliny, o powierzchni 13 m2 również wyposażony w łatwo zmywalną podłogę. Znajduje się tu 10 kast budowlanych 80 l z gliną do dyspozycji studentów. Tu również znajduje się zlew, a także, w wydzielonych kabinach, toaleta i prysznic. Kolejne pomieszczenie (20 m2) to sala dydaktyczna służąca indywidualnym korektom. Znajdują się tu również narzędzia rzeźbiarskie i materiały konstrukcyjne, (listwy, płyty i inne elementy do konstrukcji stelaży rzeźb). Kolejne pomieszczenie (15 m2) służy jako magazyn prac oraz materiałów pomocniczych. Pracownia rzeźby dysponuje 10 kubikami o różnych wymiarach służącymi do ekspozycji rzeźb. Ostatnie pomieszczenie to korytarz łączący sale, który służy również do przechowywania prac studentów.
Studenci pracowni korzystają również z pracowni komputerowej, wyposażonej w 30 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem graficznym, oraz do modelowania 3D (program Blender), ponieważ rzeźbią również w przestrzeni wirtualnej. Prace są drukowane na drukarce 3D Atmat Signal Pro 300, o polu druku 300 x 300 x 300 mm, dostępnej w osobnym pomieszczeniu.

0
Pracownia sztuk wizualnych I

Pracownia ma charakter projektowy. Przeznaczona jest do projektowania manualnego na papierze, tkaninie i innych płaskich powierzchniach. Wyposażona jest w trzy duże stoły projektowe i trzy małe, jednoosobowe razem z krzesłami. Dwie metalowe, magnetyczne tablice umożliwiają prezentację prac studentów. Duża szafa z półkami i szufladami umożliwia przechowywanie prac zrealizowanych na płaszczyźnie jak i form przestrzennych.

0
Pracownia sztuk wizualnych II

Pracownia ma charakter projektowy. Posiada dostęp do Internetu.
Do dyspozycji studentów przeznaczone są dwa stacjonarne komputery z monitorami Samsung 21 cali i Acer 24 cale, z oprogramowaniem graficznym Adobe Photoshop, CorelDRAW X5. Laptop Probook 4520S, ploter do podłoży płaskich Summa Cut, drukarka atramentowa Epson Stylus Photo R 340 oraz tablica magnetyczna.
Trzy szafki z półkami umożliwiają przechowywanie prac o formacie B1. Trzy kolejne służą do przechowywanie prac o mniejszych formatach. Półka ścienna umożliwia prezentację prac przestrzennych studentów wzornictwa.

0