Przejdź do treści

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Konstrukcja Ubioru”

 

Logo Studia Podyplomowe Konstrukcja Ubioru

 

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna:
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Instytut Architektury Tekstyliów
                                                                                                      
2. Kierownik studiów:
Dr inż. Magdalena Owczarek

3. Wykładowcy:
pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Łódzkiej
praktycy/specjaliści (konstruktorzy z branży dziecięcej, bieliźnianej, damskiej i męskiej, firmy z branży wkładów odzieżowych, nici, pasmanterii oraz trenerzy systemów CAD)

4. Zakres tematyczny studiów:
Konstrukcja i modelowanie ubioru
Komputerowe wspomaganie konstrukcji i modelowania ubioru
Modelowanie przestrzenne ubioru na manekinie
Materiałoznawstwo i technologia w konstruowaniu ubioru

5. Adresaci:
Studia podyplomowe adresowane są do osób planujących podjęcie pracy w zawodach wymagających kwalifikacji z obszaru konstrukcji ubioru, np. nauczyciele zawodu w szkołach zawodowych, firmach odzieżowych w dziale przygotowania produkcji, samodzielnej działalności zawodowej w obszarze opracowania szablonów odzieży, projektowania ubioru.

6. Cel studiów:
Celem głównym realizacji studiów jest pozyskanie wiedzy, umiejętności związanych z rozumieniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania zagadnień związanych z konstruowaniem ubioru.

7. Efekty uczenia się:
Po ukończeniu studiów absolwent:

 • wskazuje zależności pomiędzy linią mody a konstrukcją ubioru na przestrzeni wieków,
 • identyfikuje punkty antropometryczne na figurze ludzkiej i wyznacza wybrane pomiary antropometryczny adekwatne do danych asortymentów ubioru,
 • wykonuje obliczenia konstrukcyjne, wyznacza siatkę konstrukcyjną oraz prowadzi linie modelowe wybranych elementów ubioru,
 • wyznacza wartość naddatków oraz  wprowadza opis do budowanych  szablonów wybranych elementów ubioru,
 • ocenia poprawność opracowanych konstrukcji w zrealizowanym prototypie,
 • określa zasady tworzenia rysunków ubioru,
 • wykorzystuje narzędzia graficzne do rysowania elementów, detali, warstwowości, układalności, dopasowania ubioru,
 • wykonuje rysunki ubioru zgodnie z zasadami  zachowania proporcji ubioru,
 • wykorzystuje narzędzia komputerowego systemu CAD/CAM do konstrukcji i modelowania wybranych elementów ubioru,
 • przeprowadza wirtualną wizualizację ubioru na cyfrowym awatarze,
 • upina i drapuje materiał tekstylny na manekinie wg. projektu ubioru, zgodnie z zasadami modelowania przestrzennego,
 • tworzy niestandardowe formy ubioru  wg. potrzeb projektu ubioru,
 • tworzy szablony na podstawie form wymodelowanych na manekinie,
 • identyfikuje wybrane surowce włókiennicze wykorzystując metody organoleptyczne,
 • identyfikuje rodzaje i parametry wybranych wyrobów włókienniczych (płaskich i liniowych) wykorzystując metody organoleptyczne,
 • definiuje rodzaje połączeń nitkowych i beznitkowych.

 
8. Liczba miejsc:
Min. 10 osób

9. Czas trwania:
Dwa semestry, 10 weekendów zjazdowych/ semestr

10. Wymagane dokumenty/zasady naboru:
Na studia mogą rekrutować osoby posiadające ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz będący absolwentem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub posiadający kwalifikację zawodową lub doświadczenie zawodowe w branży przemysłu mody lub ukończone kursy zawodowe w obszarze konstrukcji ubioru świadczące o podstawowej wiedzy i  umiejętnościach w tym obszarze.

11. Opłaty - za całe studia:
8 500,00 zł
Po zakwalifikowaniu przelew na konto Bank PKO SA
nr konta: 68 1240 3028 1111 0010 3742 0027
tytuł wpłaty: studia podyplomowe I-41 KONSTRUKCJA UBIORU
Opłaty można podzielić na 2 raty

12. Dane kontaktowe:
Politechnika Łódzka
Instytut Architektury Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź, bud. A33
tel. 42 631 33 50,  fax. 42 631 33 43

Informacje i pytania: magdalena.owczarek@p.lodz.pl
 
13. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:
6 poziom

Studia uzyskały pozytywną rekomendację zespołu ekspertów oraz pozytywną ocenę Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dotyczącą przypisania 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych „Konstrukcja Ubioru”, co zatwierdzono Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 stycznia 2023 r.

Link do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Link do strony Rekrutacja PŁ - Studia podyplomowe - Konstrukcja ubioru