Przejdź do treści

dr hab. inż. Magdalena Tokarska

Jestem absolwentką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Stopień magistra inżyniera otrzymałam w 1998 roku. Doktorat obroniłam na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów PŁ w 2006 roku. Dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie włókiennictwo uzyskałam w 2015 roku.
Obecnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Architektury Tekstyliów, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Moja działalność naukowa wpisuje się w dyscyplinę inżynieria materiałowa. Zajmuję się badaniami eksperymentalnymi i modelowaniem właściwości elektroprzewodzących tekstyliów. Moja działalność naukowa obejmuje również kompozyty tekstylne przeznaczone do ochrony przed czynnikami gorącymi. Ponadto, w obszarze moich zainteresowań naukowych znajdują się planowanie eksperymentów, podstawowe problemy metrologii, analiza niedokładności wyników pomiarów, metoda Monte Carlo.
Uczestniczyłam w ponad 10 projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Otrzymałam medale na międzynarodowych wystawach wynalazków, dyplomy za działalność naukową, dydaktyczno-naukową oraz nagrody w ramach wspierania doskonałości naukowej Politechniki Łódzkiej.
Więcej informacji o moim dorobku naukowym można znaleźć na stronie: https://orcid.org/0000-0001-8102-1230 
Jestem członkiem wydziałowych i uczelnianych komisji oraz ekspertem European Committee for Standardization w komitetach CEN/TC 248/WG 31 Textiles and textile products – Smart textiles oraz CEN/TC 162/WG 2 Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets - Resistance to heat and fire of protective clothing. Jestem zastępcą redaktor naczelnej czasopisma Autex Research Journal.