Przejdź do treści

Obszary badań naukowych

Główne obszary działalności naukowo-badawczej Instytutu Architektury Tekstyliów to:

 • Projektowanie i modelowanie tekstyliów, ich własności, struktur, faktur, formy zewnętrznej
 • Aplikacje surowców i innych materiałów włókienniczych w celu otrzymania założonych własności i formy zewnętrznej wyrobów włókienniczych
 • Technologie i techniki mechanicznej i chemicznej modyfikacji tekstyliów jako narzędzi projektanta dla kreowania użytecznych i atrakcyjnych wyrobów
 • Matematyczne, fizyczne, strukturalne analizy i tworzenie modeli obiektów tekstylnych
 • Funkcjonalne i kosztowe analizy tekstyliów
 • Cyfrowa analiza obrazów tekstyliów
 • Analiza i dokumentacja tekstyliów zabytkowych i archeologicznych
 • Grafika komputerowa dla potrzeb muzealnictwa
 • Transpozycja artystyczna wizji na inżynierski, trwały, użyteczny wyrób włókienniczy
 • Doskonalenie i zastosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich
 • Zastosowanie CAD/CAM w projektowaniu tekstyliów
 • Nanotechnologia (wielofunkcyjne wykończanie tekstyliów)
 • Biomateriały do zastosowań medycznych
 • Problemy w wytwarzaniu polimerowych układów żelowych i układów kompozytowych do zastosowań w radioterapii
 • Badania nad pomiarami barwy i ich wykorzystanie do recepturowania farbiarskiego
 • Innowacyjne wieloosiowe struktury tkane
 • Automatyczna identyfikacja półproduktów i produktów włókienniczych
 • Chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych (obróbka wstępna, bielenie, barwienie, drukowanie, apreturowanie) oraz konserwacja wyrobów włókienniczych (proces prania w roztworach wodnych środków piorących oraz chemicznego czyszczenia tekstyliów w rozpuszczalnikach)
 • Projektowanie i modelowanie przędz fantazyjnych, ich własności oraz formy zewnętrznej
 • Fizyczne i biofizyczne właściwości odzieży (modelowanie mikroklimatu pod pakietami odzieżowymi, obiektywizacja podatności do konfekcjonowania materiałów włókienniczych, etc.)
 • Podstawy inżynierii projektowania odzieży (działania usprawniające proces projektowania, budowa katalogów węzłów i grup funkcjonalnych odzieży)
 • Niekonwencjonalne struktury odzieży ze względu na cechy użytkowe oraz cechy konfekcyjne
 • Analiza warunków eksploatacji maszyn odzieżowych (modelowanie technologicznej sprawności w łańcuchu działania, optymalizacja parametrów procesu klejenia, badanie warunków pracy nici szwalnych w strefie tworzenia ściegu maszyn szyjących, etc.)
 • Analiza i projektowanie procesów przemysłowego wytwarzania odzieży
 • Podstawowe problemy metrologii ogólnej i technicznej
 • Instrumentacja pomiarów; konstruowanie unikalnej elektronicznej aparatury pomiarowej
 • Systemy informatyczne obejmujące zarówno systemy sterujące jak i pomiarowe, w tym przyrządy wirtualne czwartej generacji
 • Tekstronika jako synergiczne połączenie technologii włókienniczych z zaawansowanymi układami elektronicznymi i informatyką, z wykorzystaniem elementów metrologii i automatyki
 • Identyfikacja obiektów włókienniczych i odzieżowych z użyciem zaawansowanych, mikroprocesorowych technik pomiarowych
 • Modelowanie obiektów oraz ich komputerowe badania symulacyjne weryfikowane eksperymentami prowadzonymi dla celów poznania i sterowania
 • Metodyka badań doświadczalnych, szczególnie planowanie eksperymentów i komputerowa analiza wyników pomiarów