Przejdź do treści

prof. dr hab. inż. Małgorzata Matusiak

prof.dr hab. inż. Małgorzata Matusiak
prof. dr hab. inż. Małgorzata Matusiak

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Matusiak jest absolwentką Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej. W 2002 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych na tym wydziale. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie naukowej włókiennictwo. W 2022 otrzymała tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1983 r. w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Zamtex w Zambrowie. W latach 1996 – 2007 była pracownikiem naukowym Instytutu Architektury Tekstyliów w Łodzi, a w latach 2007 – 2012  Instytutu Włókiennictwa, pełniąc w latach 2008 – 2012 funkcję wiceprzewodniczącej Rady Naukowej tego instytutu. Od 2012 r. jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Instytutu Architektury Tekstyliów, Wydziału Technologii Materiałowych i  Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Od 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Kierunków Studiów Włókiennictwo i Przemysł Mody oraz Włókiennictwo.
Zainteresowania naukowe prof. Matusiak dotyczą inżynierii materiałowej, w szczególności właściwości, klasyfikacji jakościowej i technologii bawełny, projektowania i technologii odzieży, komfortu użytkowania odzieży oraz geometrycznej struktury powierzchni materiałów włókienniczych.

W latach 2012 – 2022 prof. Matusiak była członkiem Executive Committee of International Committee of Cotton Testing Methods przy International Textile Manufacturers Federation z siedzibą w Zurichu.
W 2015 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz środowiska i branży bawełniarskiej. W 2013 roku otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni”, za wieloletnie zaangażowanie w prace Zarządu Izby i prace Komisji Laboratoryjnej oraz za promowanie jej pozytywnego wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej. Od 2021 r. jest Członkiem Honorowym Izby Bawełny w Gdyni.

Prof. Matusiak jest autorką 2 monografii oraz współredaktorką 1 monografii, autorką lub współautorką: 19 rozdziałów w monografiach naukowych, 96 artykułów naukowych, 3 patentów krajowych, licznych referatów naukowych oraz publikacji popularnonaukowych. Otrzymała 2 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale za wynalazki prezentowane na międzynarodowych wystawach wynalazków. Od lat współpracuje z zagranicznymi instytutami i uczelniami, jest również ekspertem Komisji Europejskiej.