Przejdź do treści

Projekt KRAWIEC

Plakat projektu KRAWIEC - informacja o dofinansowaniu z funduszu unijnego

 W okresie od października 2020r. do września 2022r. na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej realizowany był projekt pn. „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec”.

Grupę docelową projektu stanowi szkoła wyższa tj. Politechnika Łódzka (PŁ) oraz szkoła zawodowa tj. Branżowa Szkoła I stopnia (BS I st.) w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Sosnowcu, w której zostanie utworzona klasa patronacka. W klasie tej zostanie wdrożony nowoopracowany program nauczania, który następnie będzie testowany i monitorowany.

Wsparcie w Projekcie otrzymają uczniowie, którzy poznają nowe techniki i technologie stosowane w zawodzie krawiec, co umożliwi im lepszy start na rynku pracy. Uczniowie szkoły zawodowej zostaną lepiej przygotowani do oczekiwań współczesnego rynku mody. Ich wiedza na temat współczesnych technologii materiałowych, podejście do rozwiązań ekologicznych oraz orientacja w metodach i technikach wizualnego zarządzania produktem zwiększy ich szanse na rynku pracy lub zachęci do własnej przedsiębiorczości.

Dodatkowo, nauczyciele kształcenia zawodowego poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych technik i technologii oraz pokrewnych dziedzin.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20

Zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem. Być może wypracowany model współpracy zainspiruje inne szkoły zawodowe do nawiązania współpracy z Politechniką Łódzką, wdrożenia nowych zajęć i technologii.

W razie Państwa zainteresowania zachęcamy do kontaktu: magdalena.owczarek@p.lodz.pl

W trakcie opracowywania modelu współpracy opracowano wiele merytorycznych dokumentów, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w ramach MODELU WSPÓŁPRACY.

Pliki do pobrania:

Pobrania
139
Pobrania
107
Pobrania
114

 

Więcej informacji dostępnych jest na archiwalnej wersji strony pod adresem: https://iat.p.lodz.pl/arch/pl/index.php%3Fid_language=1&site_name=Proje…

Realizacja projektu: https://iat.p.lodz.pl/arch/pl/index.php%3Fid_language=1&site_name=Reali…

Konferencja: https://iat.p.lodz.pl/arch/pl/index.php%3Fid_language=1&site_name=Konfe…

Harmonogram udzielonego wsparcia: https://iat.p.lodz.pl/arch/pl/index.php%3Fid_language=1&site_name=Harmo…