Przejdź do treści

dr Tomasz Sobczak

dr Tomasz Sobczak
dr Tomasz Sobczak

EDUKACJA

 • 2011 r. - doktorat z dziedziny Sztuki Piękne A.H.E.
 • IX 2005 - VI 2006  University of Cambridge - ESOL  Skills for Life – Level Cerificate
 • X 1975  -  VI 1982 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego, Wydział Projektowania Form Przemysłowych - Dyplom - Mgr Sztuki

HISTORIA ZATRUDNIENIA

 • Od 2011 do dnia dzisiejszego, Politechnika Łódzka, adiunkt, pracownia rysunku, malarstwa i fotografii; prowadzenie zajęć praktycznych z wyżej wspomnianych przedmiotów.
 • Od IX 2008 do VI 2011, A.H.E. w Łodzi, wykładowca; rysunek, malarstwo, ilustracja, projektowanie form użytkowych, scenografia teatralna i telewizyjna
 • Od III 2007 do VII 2008, Łódź, CONSIDO, projektant; projekty i wizualizacje koncepcji, reklama i promocja
 • Od II 2007 do VI 2009, Łódź, V.I.P., wykładowca; fotografia reklamowa, historia sztuki, rysunek i liternictwo, techniki reklamy
 • Od X 2006 do I 2007, Łódź, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, wykładowca; wykłady z P.R.; kontakty interpersonalne, reklama zewnętrzna, tworzenie wizerunku firmy
 • Od IX 2003 do III 2005,    Łódź, Galeria Autorska „MARTART”, właściciel; prezentacja i sprzedaż obrazów, fotogramów, projektowanie, realizacja druków reklamowych, opraw grafik i obrazów
 • Od I 2003 do VII 2005, Łódź, Studium Policealne „Profesja”, wykładowca; nauka technik reklamy wizualnej, fotografii cyfrowej i analogowej, praktyczne wdrażanie fotografii reklamowej i prowadzenia atelier fotografii cyfrowej.
 • Opieka merytoryczna nad realizacjami dyplomowymi (promotor kilkunastu wyróżnionych realizacji prac dyplomowych z przedmiotów – fotografia reklamowa, techniki reklamy)
 • Od IX 2000 do VII 2005, Łódź, „Dziennik Łódzki”, Westa Druk „Angora”, współpraca–projektant i realizator wystaw, prezentacji; projektowanie i realizacja prezentacji reklamowych i fotograficznych
 • Od II 1999 do VII 2002, Łódź, Międzynarodowe Studium Dziennikarstwa, wykładowca; prowadzenie zajęć z przedmiotów techniki reklamy, fotografia reklamowa i reportażowa; wykłady z historii sztuki fotografii i malarstwa.
 • Od II 1989 do I 1999, Łódź, Pracownia autorska, projektant i realizator, fotografik, grafik ilustrator edycji Stowarzyszenia Literackiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; praca nad pracami projektowymi i realizacjami, sesje fotograficzne do katalogów, prowadzenie castingów, zapis fotograficzny; opracowanie serii dwudziestu tomików poetyckich, projekty okładek i ilustracji do poszczególnych wydań.  
 • Od IX 1988 do I 1989, Łódź, Technikum Włókiennicze, Kierownik Koła Plastycznego; prowadzenie zajęć plastycznych i nauka wdrażania elementów plastycznych do projektowania tkanin dekoracyjnych
 • Od II 1988 do VII 1988, Łódź, Łódzki Dom Kultury, plastyk, dekorator, praktyczny nadzór nad oprawą plastyczną imprez kulturalnych, projektowanie realizacja reklam i informacji wizualnej
 • Od IX 1987 do III 1988, Warszawa, Oddział Sokolniki, Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania narkomanii ”MONAR”; psychoterapeuta i nauczyciel zajęć plastycznych; praca psychoterapeutyczna i prowadzenie praktycznych zajęć z plastyki i technik wizualnych, terapia zajęciowa
 • Od XII 1981 do VII 1986, Warszawa, Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów Fabularnych ”Zespoły Filmowe”, asystent scenografa, dekorator wnętrz, drugi scenograf; przygotowywanie dokumentacji scenograficznej, projektowanie dekoracji i scenografii, nadzór autorski nad planem zdjęciowym, dobór rekwizytów i opieka artystyczna.
 • Od IX 1980 do VII 1981, Łódź, Szkoła Podstawowa nr 47, nauczyciel zajęć plastycznych i wychowania technicznego, wychowawca; odpowiedzialny za poziom edukacji plastycznej, organizację zajęć praktycznych; odpowiedzialny za zawartość merytoryczną programu autorskiego: pedagogika i nauczanie plastyki oraz zajęć technicznych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Praktyczna znajomość procesów dydaktycznych związanych z edukacją na poziomie studium podyplomowego w dziedzinie technik reklamy i promocji produktu, fotografii reklamowej, rysunku i projektowania reklamy.
 • Doświadczenie praktyczne i teoretyczne w przygotowywaniu autorskich programów szkoleniowych i scenariuszy zajęć warsztatowych z zakresu reklamy i promocji.
 • Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych (szkolenia i warsztaty) z powyższych przedmiotów.
 • Wieloletnie doświadczenie w realizacjach unikatowych scenografii i dekoracji wnętrz dla potrzeb produkcji filmowych i teatralnych.
 • Wieloletnie doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamy i promocji produktu.
 • Znajomość projektowania komputerowego za pomocą programów: Corel Draw, PhotoShop, ArCon, 3D Max, AutoCad i innych
 • Umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołami projektowymi.

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • 97 wystaw indywidualne rysunku i  malarstwa w kraju i za granicą (Sztokholm, Ankara, Norymberga, Stuttgart, Wiedeń, Palanga(Litwa)).
 • 3 wystawy fotografii (Stuttgart, Norymberga, Ankara, Łódź).
 • 2 scenografie teatralne do spektakli baletowych i operowych „ Madama Butterfly”, „ Till Eulenspiegel”
 • Współpraca przy realizacji filmów: 1986 „Nad Niemnem” (serial TV) – dekoracja wnętrz, 1986 „Nad Niemnem” – dekoracja wnętrz, 1985 „Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany” – współpraca scenograficzna, 1985 „Gra w ślepca” – scenograf II, dekorator wnętrz II, 1984 „Wszystko opowiem Lilce!” – współpraca scenograficzna, 1984 „Vabank II czyli riposta” – współpraca scenograficzna, 1984 „Engagement” – współpraca scenograficzna, 1983 „Wir” – współpraca scenograficzna, 1983 „Wierna rzeka” – współpraca scenograficzna, 1983 „Nie było słońca tej wiosny” – współpraca scenograficzna, współpraca dekoratorska.
 • W latach 1981 – 1986 realizacje unikatowych elementów i rekwizytów do scenografii filmowej i teatralnej.
 • Opieka plastyczna i merytoryczna na wystawami malarstwa, rysunku i fotografii w Ośrodku Alliance Francaise.
 • Kilkuletnia współpraca z „Gazetą Wyborczą” (artykuły , recenzje, rysunki, zdjęcia) i „Angorą” (projekty i wykonanie wydawnictw okolicznościowych, fotografii).

PUBLIKACJE

 • 2021 – Wydanie tomiku wierszy p.t. „Wiersze XXI wieku od A do Zatem”
 • 1995 – Wydanie tomiku wierszy p.t. „Parę rozmów temu” nakładem wydawnictwa „100/17”
 • 1990 – Wydanie tomiku wierszy p.t. „Wędrujący dom” nakładem Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego

NAGRODY

 • 2005 - I miejsce w Konkursie na Największe Wydarzenie Medialne za realizację projektu „ART LIVE Volvo”, Galeria Łódzka.
 • 1997 - Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za aktywną animację ruchu kulturalnego w Łodzi.
 • 1995 - Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi  za zajęcie I miejsca w konkursie na nowy znak drogowy.
 • 1993 - I miejsce w konkursie fotograficznym Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego „ Łódź w nowej fotografii”.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE UKIERUNKOWANE NA PROJEKTOWANIE I REALIZACJE FORM PRZEMYSŁOWYCH

 • 1981 – Pracownia Konserwacji Zabytków w Łodzi Renowacja plafonów pałacowych i malarstwa olejnego.
 • 1981 - 1986 – Dekorator wnętrz i scenograf w Zespołach Filmowych Łódź.
 • 1982 – Obrona i uzyskanie dyplomu magistra Sztuk Pięknych w PWSSP w Łodzi na Wydziale projektowania form przemysłowych.  Promotor Prof. Andrzej Nawrot. Tytuł pracy: Strój sportowy: Ubiór dla lotniarza. Ocena:   Bardzo Dobry.
 • 1990 – 1991 – Scenografia i kostiumy do dwóch spektakli w Teatrze Wielkim w Łodzi.
 • 1990 - 2011 – Współpraca z Wydziałem promocji Urzędu Miasta Łodzi. Projekty unikatowych wydawnictw, fotografie.
 • 1995 – Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za zajęcie I miejsca w konkursie na Nowy znak drogowy.
 • 2008 – Projekty i realizacja scenografii telewizyjnej dla stacji Patio TV oraz realizacja  oświetlenia do scenografii
 • 2008 - 2011 – Organizacja i prowadzenie Warsztatów z projektowania form przemysłowych. Udział w warsztatach firmy CORIAN – Cieszyn 2008.
 • 2009 – Letnie warsztaty EKO ART Stabieńszczyzna – Mazury.
 • 2009 – Szkolenie z działań twórczych i animacji w IPT Łódź.
 • 2009 – Organizacja konkursu W AHE „Pomysł, Projekt, Produkt”.
 • 2008 – 2009 – Utworzenie kierunku i przedmiotów Projektowanie Form Użytkowych w AHE.
 • 2010 – Projekt scenografii dla programu TVP 3 Łódź.