Mapa serwisu Strona główna
PŁProject PICoDe
Napis Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union i flaga Unii Europejskiej

Logo projektu PiCoDe - duże żółte litery Pi Co DeProject - Product - Promotion. International Collective for Design. PICoDe
Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które będą wykorzystywane do przygotowywania studentów do efektywnej współpracy zawodowej oraz zwiększenia ich potencjału na rynku pracy. Opracowane metody będą miały na celu zaznajomienie studentów i wprowadzenie w ich tok studiów twórczej, kreatywnej pracy, aby jak najlepiej przygotować ich do przyszłej kariery w zespołach projektowych. Metody te będą opracowywane na spotkaniach warsztatowych, które będą miały miejsce w każdej z partnerskich instytucji: w Polsce, Portugalii oraz Turcji. Uczestnikami warsztatów będzie 5-6 miejscowych studentów oraz 2-3 zagranicznych, którzy będą towarzyszyć podróżującym dydaktykom, wybranych z min. 3 różnych specjalizacji. Projekt skierowany jest do studentów uczelni artystycznych i projektowych.
 
W trakcie warsztatów nagrywany będzie film promocyjny oraz dokumentujący cały projekt, natomiast po przeprowadzonych warsztatach zostanie stworzona książka oraz broszury informacyjne, dokładnie opisujące opracowane metody dydaktyczne. Pozycje te zostaną następnie przekazane uczelniom artystycznym we wszystkich krajach partnerskich oraz w Polsce, w celu propagowania nowego sposobu nauczania.
 
Udział w Projekcie bierze czterech nauczycieli akademickich z trzech krajów partnerskich programu Erasmus+. Są to specjaliści w dziedzinach sztuki i designu:
1. Marta Miaskowska z Politechniki Łódzkiej – specjalizująca się w formach video.
2. Bilge Kınam z Eskisehir Osmangazi University w Turcji – specjalizujący się w budowaniu tożsamości wizualnej.
3. Jeremy Hugh Aston z Escola Superior de Artes e Design w Portugali – specjalizujący się w projektowaniu produktu.
4. Marta Varzim Miranda z Escola Superior de Artes e Design w Portugali – specjalizująca się w fotografii oraz cyfrowym przetwarzaniu obrazu.
 
W warsztatach dodatkowo będzie brała udział Melanie McClintock z College for Creative Studies w USA, jako gość-edukator. Specjalizuje się ona w Colour i Material Design.

Zakładane korzyści projektu to m.in.:
1. Przygotowanie uczestników do pracy zespołowej oraz podniesienie ich wartość na rynku pracy.
2. Udział studentów w inspirujących działaniach, które będą mogli samodzielnie powtórzyć na podstawie stworzonych materiałów informacyjnych.
3. Możliwość  wprowadzenia wypracowanych metod do stałego programu nauczania uczelni artystycznych.
4. Poszerzenie kompetencji nauczycieli uczestniczących w projekcie o nowe doświadczenia w nauczaniu.
5. Przekazanie uczelniom materiałów dydaktycznych opisujących nową, innowacyjną metodę nauczania.
 
Nazwa instytucji koordynującej: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Partnerzy:         
1. ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI, Turcja
2. CENTRO DE INVESTIGACAO E FORMACAO EM ARTES E DESIGN LDA, Portugalia
3. ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA, Hiszpania
4. COLLEGE FOR CREATIVE STUDIES, USA
Czas trwania projektu: 01.12.2020 – 31.01.2023
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA203-081456
Strona projektu: https://picode.p.lodz.pl
 
Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja  została  zrealizowana  przy  wsparciu  finansowym  Komisji  Europejskiej.  Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA


Wesja na urządzenia mobilne:


News