Mapa serwisu Strona główna
PŁEdukacja
Instytut Architektury Tekstyliów bierze udział w kształceniu na dwóch kierunkach Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

Wzornictwo:
Studia na kierunku Wzornictwa mają charakter artystyczny z elementami techniki i obliczeń inżynierskich – szeroka wiedza z zakresu podstaw surowców, technik i technologii oraz włókienniczej modyfikacji tekstyliów, technik wspomagających projektowanie, rysunku, rzeźby, malarstwa, multimediów i zasad twórczego projektowania. Kandydaci powinni posiadać uzdolnienia plastyczne (sprawdzian z uzdolnień plastycznych).
 
  • Stacjonarne I stopnia licencjackie (7 semestrów) na 3 specjalizacjach: Architektura Tekstyliów, Architektura Ubioru, Komunikacja Wizualna i Techniki Druku
 
Opis:
Absolwent studiów licencjackich na kierunku „wzornictwo” jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej praktyki zawodowej projektanta wzornictwa, w tym: tekstyliów metrażowych i tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży i bielizny, systemów komunikacji wizualnej i medialnej, w tym: aranżacji przestrzeni publicznej pod kątem przekazu informacji, projektowania i realizacji krótkich form przekazu, itd.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze przemysłowym i usługowym na stanowiskach:
- projektant tkanin i dzianin,
- projektant odzieży i bielizny,
- stylista ubioru,
- konsultant ds wzornictwa,
- projektant komunikacji wizualnej,
- projektant grafiki użytkowej,
Studia mogą być kontynuowane na II stopniu.
 
Wymagania wstępne
Wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej i uzdolnienia plastyczne
 
Kryteria przyjęcia
Konkurs świadectw i sprawdzian z uzdolnień plastycznych
 
Wymagania dla uzyskania  kwalifikacji
Uzyskanie kwalifikacji licencjata sztuki wymaga zdobycia 213 punktów ECTS w 7-semestralnym procesie kształcenia.
 
 
  • Stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry) na 3 specjalizacjach: Architektura Tekstyliów, Architektura Ubioru, Komunikacja Wizualna i Techniki Druku
 
Opis
Studia doskonalą indywidualny warsztat artystyczny i profilują umiejętności zawodowe. W kształceniu artystycznym malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba i dyscypliny pokrewne pełnią rolę podstawową w rozwijaniu osobowości twórczej projektanta, stąd wprowadzenie takich przedmiotów do oferty dydaktycznej z możliwością wyboru. Obieralne moduły specjalnościowe pozwalają na ukierunkowanie rozwoju zawodowego studenta w specjalnościach: Architektura Tekstyliów – projektowanie wzornictwa tekstyliów płaskich, tkanin, dzianin, tekstyliów do wyposażenia wnętrz; Architektura Ubioru – projektowanie i konstrukcja ubioru, w tym projektowanie ubioru „Pret a porté” i „Premiere Vision”; Komunikacja Wizualna i Techniki Druku – projektowanie systemów graficznej identyfikacji, opakowań, systemów informacji i komunikacji wizualnej. 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze przemysłowym i usługowym na stanowiskach:
- projektant tkanin i dzianin,
- projektant odzieży i bielizny,
- stylista ubioru,
- konsultant ds wzornictwa,
- projektant komunikacji wizualnej,
- projektant grafiki użytkowej,
- projektant multimediów,
- projektant opakowań,
oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności zarówno gospodarczej jak i artystyczno-projektowej.
 
Wymagania wstępne
Ukończone studia I-go stopnia na kierunku wzornictwo lub innym, w takim przypadku wymagane są uzdolnienia plastyczne. Preferowane jest wykształcenie o profilu plastycznym.
Kryteria przyjęcia
Oprócz konkursu ocen ze studiów I-go stopnia brany jest pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagania dla uzyskania  kwalifikacji
W celu uzyskania kwalifikacji magistra sztuki student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 98 punktów ECTS. Studia magisterskie trwają 3 semestry. Do okresu studiów zalicza się praktykę projektową studenta.
 
Włókiennictwo:
  • Stacjonarne I stopnia inżynierskie (7 semestrów) na specjalizacji Włókiennicza Inżynieria Mechaniczna oraz Włókiennicza Inżynieria Chemiczna,
 
  • Stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry) na specjalizacji Innowacyjne Technologie we Włókiennictwie, Inżynieria Jakości i Humanoekologia Tekstyliów, Odzieżownictwo, Inżynieria Projektowania Tekstyliów.
 

News