Mapa serwisu Strona główna
PŁ



Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj nam swój adres e-mail:
Edukacja
Instytut Architektury Tekstyliów bierze udział w kształceniu na dwóch kierunkach Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

Wzornictwo:
Studia na kierunku Wzornictwa mają charakter artystyczny z elementami techniki i obliczeń inżynierskich – szeroka wiedza z zakresu podstaw surowców, technik i technologii oraz włókienniczej modyfikacji tekstyliów, technik wspomagających projektowanie, rysunku, rzeźby, malarstwa, multimediów i zasad twórczego projektowania. Kandydaci powinni posiadać uzdolnienia plastyczne (sprawdzian z uzdolnień plastycznych).
 
  • Stacjonarne I stopnia licencjackie (7 semestrów) na 3 specjalizacjach: Architektura Tekstyliów, Architektura Ubioru, Komunikacja Wizualna i Techniki Druku
 
Opis:
Absolwent studiów licencjackich na kierunku „wzornictwo” jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej praktyki zawodowej projektanta wzornictwa, w tym: tekstyliów metrażowych i tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży i bielizny, systemów komunikacji wizualnej i medialnej, w tym: aranżacji przestrzeni publicznej pod kątem przekazu informacji, projektowania i realizacji krótkich form przekazu, itd.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze przemysłowym i usługowym na stanowiskach:
- projektant tkanin i dzianin,
- projektant odzieży i bielizny,
- stylista ubioru,
- konsultant ds wzornictwa,
- projektant komunikacji wizualnej,
- projektant grafiki użytkowej,
Studia mogą być kontynuowane na II stopniu.
 
Wymagania wstępne
Wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej i uzdolnienia plastyczne
 
Kryteria przyjęcia
Konkurs świadectw i sprawdzian z uzdolnień plastycznych
 
Wymagania dla uzyskania  kwalifikacji
Uzyskanie kwalifikacji licencjata sztuki wymaga zdobycia 213 punktów ECTS w 7-semestralnym procesie kształcenia.
 
 
  • Stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry) na 3 specjalizacjach: Architektura Tekstyliów, Architektura Ubioru, Komunikacja Wizualna i Techniki Druku
 
Opis
Studia doskonalą indywidualny warsztat artystyczny i profilują umiejętności zawodowe. W kształceniu artystycznym malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba i dyscypliny pokrewne pełnią rolę podstawową w rozwijaniu osobowości twórczej projektanta, stąd wprowadzenie takich przedmiotów do oferty dydaktycznej z możliwością wyboru. Obieralne moduły specjalnościowe pozwalają na ukierunkowanie rozwoju zawodowego studenta w specjalnościach: Architektura Tekstyliów – projektowanie wzornictwa tekstyliów płaskich, tkanin, dzianin, tekstyliów do wyposażenia wnętrz; Architektura Ubioru – projektowanie i konstrukcja ubioru, w tym projektowanie ubioru „Pret a porté” i „Premiere Vision”; Komunikacja Wizualna i Techniki Druku – projektowanie systemów graficznej identyfikacji, opakowań, systemów informacji i komunikacji wizualnej. 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze przemysłowym i usługowym na stanowiskach:
- projektant tkanin i dzianin,
- projektant odzieży i bielizny,
- stylista ubioru,
- konsultant ds wzornictwa,
- projektant komunikacji wizualnej,
- projektant grafiki użytkowej,
- projektant multimediów,
- projektant opakowań,
oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności zarówno gospodarczej jak i artystyczno-projektowej.
 
Wymagania wstępne
Ukończone studia I-go stopnia na kierunku wzornictwo lub innym, w takim przypadku wymagane są uzdolnienia plastyczne. Preferowane jest wykształcenie o profilu plastycznym.
Kryteria przyjęcia
Oprócz konkursu ocen ze studiów I-go stopnia brany jest pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagania dla uzyskania  kwalifikacji
W celu uzyskania kwalifikacji magistra sztuki student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 98 punktów ECTS. Studia magisterskie trwają 3 semestry. Do okresu studiów zalicza się praktykę projektową studenta.
 
Włókiennictwo:
  • Stacjonarne I stopnia inżynierskie (7 semestrów) na specjalizacji Włókiennicza Inżynieria Mechaniczna oraz Włókiennicza Inżynieria Chemiczna,
 
  • Stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry) na specjalizacji Innowacyjne Technologie we Włókiennictwie, Inżynieria Jakości i Humanoekologia Tekstyliów, Odzieżownictwo, Inżynieria Projektowania Tekstyliów.
 

News


mercer university school of medicine tuition viagra australia doctorate in athletic training buy viagra uk online health insurance in miami fl dapoxetine online albert einstein college of medicine bronx ny buy cialis ireland doctor who mini figures buy propecia online once a day medical abbreviation viagra for sale texan plus health insurance viagra mental health for children buy phentermine 37.5 mg online wells fargo center for arts levitra online wellness core dry cat food amoxicillin online central michigan university medical school buy clomid australia